KONFERENCJA „OD BIG DATA DO EFEKTYWNYCH DECYZJI“

< Back to English Version

PROGRAM INDEX

Program

Uczestnicy konferencji będą mieli większą świadomość wyzwań, jakie cyfrowa rzeczywistość stawia przed współczesnym biznesem.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona zaktualizowaniu wiedzy o kierunkach zmian technologicznych, takich jak technologia komórkowa, media społecznościowe, chmura obliczeniowa czy olbrzymie ilości danych, które wywołują istotne zmiany społeczne, gospodarcze i zmiany w zachowaniu. Podczas sesji i dyskusji panelowych prowadzonych przez światowej klasy kadrę, uczestnicy konferencji będą doskonalić umiejętności związane z wykorzystaniem informacji do zwiększenia wartości firmy.

Konferencja będzie prowadzona wspólnie przez wysokiej klasy ekspertów z kadry IESE Business School oraz Harvard Business School. Zaproszeni prelegenci charakteryzują się dogłębnym zrozumieniem wyzwań, przed jakimi obecnie staje biznes w rozpędzonym, międzynarodowym środowisku. Podczas sesji prelegenci i managerowie z wpływowych globalnych firm dostarczą uczestnikom inspiracji i motywacji do pełnego wykorzystania Big Data. Dyskusję panelową pt. „Przewodzić cyfrowej transformacji”, będzie moderował na żywo główny prelegent konferencji, prof. Mikołaj Jan Piskorski.

Plan

Czwartek, 20 marca 2014 r. 

8:00- 9:00Rejestracja uczestników i śniadanie
9:00- 9:15Otwarcie konferencji i powitanie – Radosław Koszewski
9:15-10:30Transformacja cyfrowa: Widząc Big Picture za Big Data – Javier Zamora
 • Siły sprawcze i kluczowe cechy Big Data.
• Główne wyzwania, którym firma musi stawić czoła, zajmując się Big Data.
• W jaki sposób Big Data może pomóc firmom i indywidualnym menedżerom w podejmowaniu lepszych decyzji.  
10:30-11:00Przerwa kawowa
11:00-12:15Od Big Data do strategii konkurencji – Mikołaj Piskorski
 • Odkrycie prawdziwej wartości Big Data we wspieraniu strategii konkurencji.
• Przykłady firm, które to zrobiły i wskazanie, jakie im to przyniosło korzyści pod względem:
o dostosowania się do trendów rynkowych,
o źródeł zaopatrzenia,
o rozwoju produktu,
o marketingu i sprzedaży,
o wsparcia pozakupowego.

• Proces wykorzystania Big Data w strategii.
12:15-13:00Lunch
13:00-14:15Od Big Data do Small Data: Tworzenie modeli biznesowych person-centric – Evgeny Kaganer
  • Pozaanalityczny potencjał biznesowy danych. Wskazanie na różnice pomiędzy nastawieniem data-centric a person-centric w Big Data.
• Przykłady, w jaki sposób dane mogą być wykorzystane do tworzenia nowych, bogatszych doświadczeń klienta.
• Zestaw zasad i modeli pomagających firmom w wykorzystaniu doświadczeń klientów opartych na bogactwie danych, aby tworzyć nowe produkty i usługi.
14:15-14:30Przerwa kawowa
14:30-15:45Od wizji do realizacji – Evgeny Kaganer/ Mikołaj Piskorski/ Javier Zamora
 • Próba stworzenia wizji wykorzystania Big Data w biznesie oraz harmonogramu działania.
• Przeszkody i bariery, które firmy mogą napotkać podczas przekuwania inicjatyw Big Data w sukces.
• Kluczowe zdolności i kompetencje liderów niezbędne do wspierania i prowadzenia organizacji w środowisku cyfrowym.
15:45-16:15Przerwa kawowa
16:15-17:45Liderzy cyfrowej transformacji – dyskusja panelowa moderowana przez Mikołaja Piskorskiego (po niej czas na pytania od uczestników)
17:45-18:15Zakończenie konferencji – Evgeny Kaganer
18:15-20:30Coctail i networking z muzyką na żywo

 

 

Profil uczestnika

Konferencja „Od Big Data do efektywnych decyzji: Przywództwo w dobie transformacji cyfrowej” jest przeznaczona dla 200 managerów, członków zarządu, dyrektorów, managerów wyższego szczebla i przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć planowanie strategiczne i zdolności wykonawcze dostosowane do wymagającego środowiska cyfrowego. Jest otwarta na uczestników z każdej branży, szczególnie z dziedziny finansów, opieki zdrowotnej, technologii informacyjno-komunikacyjnej, ubezpieczeń, marketingu, handlu detalicznego, turystyki oraz usług edukacyjnych.

Kontakt 

Prof. Anna M. Nikodemska-Wołowik 

Emilia Szostak

Data i miejsce

20 marca 2014

Hotel InterContinental 
ul. Emilii Plater 49
Warszawa

Zobacz na mapie