World Commerce Summit: Gateway to the Emirates

Go to English Version >

PROGRAM INDEX

Prelegenci

Wśród prelegentów znajdą się wybitni przedstawiciele biznesu i polityki, między innymi:

Organizatorzy

PARTNER STRATEGICZNY:PARTNER GŁÓWNY:PARTNER SESJI BLISKI WSCHÓD
KulczykBank Gospodarstwa Krajowego(BGK)emirates-180x90.jpg
PARTNER SESJI EUROPA:WSPÓŁORGANIZATOR SESJI AFRYKA:
Rada Inwestorów w Afryce
PARTNERZY MERYTORYCZNI:

abbeys-180x90.jpg

fcs-180x90.jpg
a
treasury-180x90.jpguae-180x90.jpg
PARTNERZY MEDIALNI:
rzeczpospolita-180x90.jpgInforThomson Reuters
Thomson ReutersThomson Reuters


Kontakt

Magdalena Bryszewska

Data i lokalizacja

14-15 kwietnia 2016 roku

Hotel Sheraton

Ul. B. Prusa 2
00-403 Warszawa

Język

Angielski (Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski)