El preu de l'habitatge de lloguer a Catalunya cau un 1,6% el primer trimestre de 2012

17/04/2012

A Catalunya el preu de l'habitatge de lloguer experimenta un descens trimestral d'un 1,6% el març i se situa en 9,38 € / m2 al mes al març, segons les dades de l'"Informe de l'habitatge de lloguer a Espanya - Primer trimestre de 2012", elaborat per fotocasa.es amb la metodologia de l'IESE. Aquest valor es troba un 24,3% per sobre de la mitjana espanyola, que al març se situa en 7,55 € / m2 al mes.

Pel que fa al rànquing de CC.AA. amb el preu mitjà de l'habitatge més alt al març, Catalunya segueix ocupant la tercera posició, superada pel País Basc i Madrid com a regions més cares on llogar un habitatge. Catalunya va registrar el seu màxim històric en el preu mitjà de l'habitatge de lloguer al maig de 2007, data en què va ser 12,44 € / m2 al mes. Des de llavors ha acumulat un descens d'un 24,6%.

El lloguer només puja a la província de Girona en el primer trimestre

En el primer trimestre de l'any totes les províncies catalanes registren caigudes en els preus de l'habitatge de lloguer excepte Girona. La més pronunciada és la que pateix Lleida, on el preu cau un 2,9%, fins arribar a un preu mitjà de 5,70 € / m2 al mes, el més barat de la comunitat catalana. Per la seva banda, els preus a Barcelona baixen un 2,1% (10,11 € / m2 al mes) aquest trimestre i Tarragona amb un descens del 1,3% (6,73 € / m2 al mes).

A la banda oposada, Girona, amb un preu mitjà de 7,67 € / m2 al mes, és l'única província catalana que augmenta de preu el primer trimestre de l'any, un 0,5%.

Viladecans és el municipi amb major increment trimestral

El preu mitjà de l'habitatge de lloguer a Barcelona se situa al març en 12,05 € / m2 al mes, el que significa que és la població catalana més cara. No obstant això, aquest municipi registra una caiguda del preu de un 3,2% el primer trimestre. A la banda oposada, Lleida, amb un preu mitjà de 6,00 € / m2 al mes, és el municipi català més econòmic i experimenta un descens trimestral d'un 3,0%.

Quant a les variacions trimestrals més destacades, el municipi de Viladecans registra un increment del 5,5% i situa el seu preu mitjà en 9,39 € / m2 al mes. Per contra, la caiguda més pronunciada l’experimenta Granollers, un 6,9%, i situa el seu valor mitjà de l'habitatge de lloguer al març en 8,06 € / m2 al mes.

Eixample Esquerra - Les Corts és el districte que més baixa

Quatre dels 35 districtes analitzats a Barcelona incrementen el preu trimestral per metre quadrat dels habitatges de lloguer. El districte amb major pujada és Canyelles - Roquetes - Guineueta - Verdun amb 2,6%. El segueixen Porta - Prosperitat (1,2%), Trinitat Nova i Vella - Torre Baró - Vallbona (0,8%) i Diagonal Mar - Besòs - Maresme (0,6%). A l'altra banda, el districte barceloní de l'Eixample Esquerra - Les Corts registra el major descens trimestral, un 7,8%, que situa el preu de l'habitatge de lloguer a 12,13 € / m2 al mes.

Pel que fa als barris barcelonins amb el preu de l'habitatge de lloguer més alt al març, Pedralbes - Sarrià segueix liderant el rànquing de la ciutat, mentre que a nivell espanyol ocupa la segona posició per darrere de Goya - Recoletos, a Madrid. El preu mitjà de l'habitatge de lloguer al març a Pedralbes - Sarrià és de 15,50 € / m2 al mes i presenta un descens trimestral d'un 3,3%. D'altra banda, el districte de Trinitat Nova i Vella - Torre Baró - Vallbona és el que registra el preu més baix, 9,61 € / m2 al mes i un lleuger creixement el primer trimestre d'un 0,8%.

Més informació